Водопровод и канализация

Водопровод и канализация (ВиК) представлява система от тръби, принадлежности за канализация, вентили, различни механизми и приспособления, които се инсталират в жилищна сграда за подаване на питейна вода, отопление и отстраняване на отпадъчните води.

Когато се нанасяме в старо жилище се налага основен ремонт, който включва и подмяна на водопровода и канализацията защото са остарели и не отговарят на съвременните стандарти. Първото, което трябва да се направи е проектирането на водопровода и канализацията. За всички инсталации всеки извод трябва да се разположи на правилното място. Подмяната на старите тръби на водопровода се осъществява с новите полипропиленови тръби, които са гладки и не могат да се запушат от отлагания.

Полипропиленовите тръби основно се произвеждат с външен диаметър 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 и 110 mm. За битови инсталации за студена и топла вода се използват основно три групи тръби (PN 10, PN 16 и PN 20). Те се различават помежду си по дебелината на стената и съответно по работното налягане (при температура на водата 20°С), за което са предназначени. Най-дебела стена имат тръбите PN 20, а най-тънка – PN 10, съответно първата тръба е пригодена за налягане 20 bar (2,0 MPa), а втората за 10 bar. За провеждане само на студена вода може да се ползват тръбите PN 10, за студена и топла вода са подходящи тръбите PN 16, а за централно водно отопление се препоръчват тръби PN 20. За битови инсталации най-често се използват тръби с външен диаметър 20, 25, 30 и по-рядко 40 mm, които съответстват на стоманените тръби с диаметри 1/2″, 3/4″, 1″ и 1½”. Тези данни са изписани върху тръбата. За изграждане на инсталации се предлагат и различни полипропиленови фитинги – муфи, колена, тройници, преходи, редукции, тапи, капи, холендри, седла и др. Също така се предлагат и спирателни кранове от полипропилен.

Полипропиленови тръби за водопровод Фитинги за полипропиленови тръби за водопровод

Топлопроводимостта на полипропилена е ниска, което прави полипропиленовите тръби предпочитани за изработка на водопроводни инсталации за студена и топла вода. При желание, тръбите могат да се изолират допълнително. Хидравличното съпротивление на полипропиленовите тръби е с ниска стойност, което позволява изграждането на по-дълги тръбопроводи без налягането значително да намалее.

Полипропиленовите тръби и фитингите се съединяват чрез специални поялници с накрайници. Трябва да се спазва технологията по загряване на тръбите и фитингите и последващото спояване, като не трябва да са студени или прегрети. Поялникът е с терморегулатор за настройване на температурата на нагряване на полипропиленовите тръби и фитинги. Поялникът има два накрайника. Върху единият се надява и фитинга, а в другият се вкарва тръбата, като двете части се загряват едновременно за около 5-7 секунди, след което се изваждат от поялника и се вкарват едно в друго без въртене. Пробата на инсталацията може да се извърши след изтичането на 1 част от последното спояването.

Поялник за заваряване на полипропиленови тръби за водопровод

Водомерите се монтират в място, което трябва да отговаря на определени изисквания. То трябва да е лесно достъпно и удобно за работа, като например подмяна на водомерите. Също така, крановете за спиране и пускане на водата трябва да са разположени на достъпно место. Това се налага за да може при нужда не се налага допълнително разглобяване или разрушаване за осигуряване на достъп. Те обикновено се разполагат близо до водомерите така, че достъпът трябва да е осигурен както до измерителните уреди, така и до крановете. Разположението на водомерите е на близко разстояние за да се обслужват от една ревизионна клапа за ревизионния отвор.

Водомери и полипропиленови спирателни кранове

Водомерите обикновено се монтират в баните, или в мокро помещение за по-големите апартаменти. Сифоните в банята са с клапи и се присъединяват към отточната система също с полипропиленови тръби. Всички тръби се монтират така, че да влезнат или в замазката на пода, или под мазилката и плочките по стените.

Сифон за баня

Оборудването за банята и кухнята е необходимо да се избере и закупи предварително, преди да се започне с изпълнението на новия водопровод и канализация. Това се налага за да се знаят предварително всички изводи за тоалетни, казанчета, мивки, вани и смесители.

Камениновите тръби на канализацията се подменят с нови PVC (поливинилхлорид) тръби, които са предназначени за тази цел.

Канализационна инсталация PVC тръби и фитинги

За изграждане на PVC канализационна инсталация се предлагат тръби, дъги, колена, тапи, разклонители, кръстачи, ревизии, намалители и други.

Фитинги за полипропиленови тръби за водопровод

PVC тръбите за канализация са от синтетичен материал от ново поколение, поради което представляват съвременни елементи за изграждане на канализационни и отводнителни мрежи. PVC тръбите имат специфични свойства, които им дават предимство пред другите видове тръби. В практиката в областта на канализацията доминира твърдият поливинилхлорид.