Как да облепим стаята с тапети

Тапетите придават красив вид на интериора и добавят декоративни елементи във всяка стая. В този материал ще Ви обясним накратко поставянето на тапети върху плоски стени, заобикаляйки прозорците и вратите.

Начертайте с молив вертикална линия върху повърхността на стената в местото, от което сте избрали да започнете. Проверете линията с отвес или подходяща либела за да се убедите, че е вертикална. Тази линия е добре да бъде на разстояние една ширина от някой ъгъл, най-добре към външен прозорец, на който ще се накачва перде.

Либела и отвес

Вземете ролка от тапетите и я разпечатайте. Отрежете необходимата дължина, която е с 5-6 см по-голяма от височината на стената. Намажете обратната страна на тапета с лепило. Сгънете дължината така, че намазаните с лепило части да са една срещу друга. Придвижете долната част към горната и оставете незастъпена част около 50 см. Незастъпената част с лепило към стената изравнете с начертаната отвесна линия и колкото е възможно с тавана без да остава празно място. Ако е необходимо се застъпва и част от тавана. Когато се уверите, че тапета е изравнен с линията, с мека четка започнете да приглаждате тапета с притискане в посока от горе и на долу, както и от средната част на ляво и на дясно към краищата, за да се отстранят напълно въздушните мехури под него. След това разлепвате останалата част от тапета една от друга и по същия начин го залепвате за стената. През цялото време внимавате края на тапета да съвпада с вертикалната линия, която е начертана на стената. Също така трябва да се внимава да не се сгъне или скъса тапета.

Изравняване на тапета с отвесна линия Приглаждате тапета с притискане в посока от горе и на долу Разлепване на останалата част от тапета една от друга

Излишната част от тапета, която застъпва тавана се изрязва с голяма остра ножица, като преди това се маркира с линия в съединителния ръб между тавана и стената. След това горната част на тапета се залепва отново и се изтласква излишния въздух с четката. С чиста влажна гъба се обира излишното лепило по тапета и тавана.

Изрязване на излишната част от тапета към тавана

По същият начин продължете със следващата дължина, като вместо отвесна линия използвайте ръба на залепената преди това дължина на тапета. Шарките на тапета трябва да съвпадат, затова е добре при рязането на дължините да се фиксира началото за горната страна на тапета така, че шарките по дължина да съвпадат. Шарките на някои видове тапети са разработени за две ширини. Двете съседни страни на дължините се притискат с ръце една към друга от горе на долу така, че да не остане разстояние между тях. Не трябва да се прилага твърде голяма сила за да не се разделят дължините след изсъхване. Накрая, в линията на съединяване на дължините от тапета се прекарва надолу и нагоре притискаща ролка.

Съвпадане шарките на тапета Прекарване на притискаща ролка

Около прозорците ширината на тапета трябва да покрива част от тях. Правят се хоризонтални разрези в тапета, като средното парче се залепва в нишата на дограмата. Тази ширина трябва да достигне до дограмата на прозореца, в противен случай ще трябва да се залепват попълващи парчета. Излишният тапет, който застъпва дограмата се изрязва след изсъхване на хартията с макетно ножче.

Хоризонтални разрези в тапета Тапета се залепва до дограмата Изрязване на излешния тапет с макетно ножче

В горната част на нишата се залепва парче от тапета от дограмата до предния ръб, като шарките на двете парчета трябва да съвпадат. След това парчето се изрязва с ножица до самия ръб и се събира с парчето от горе и във вътрешния ръб.

За да се постави последното парче измерете разстоянието от ъгъла, където е залепена първата дължина, до ръба на последната залепена дължина. Към тази ширина се добавят 5-6 мм и се отмерва върху дължина от тапета, след което очертаната лента се изрязва. Тази лента се намазва с лепило и се пуска до последната залепена дължина, като съответно се съвпаднат шарките. Другият край се залепва с помощта на четката към ръба на първата дължина. В ъгъла, с помощта на ножица внимателно се изрязва излишната част от тапета. Последните два ръба може да не съвпадат точно, което трудно се забелязва в ъгъла, особено когато има закачени пердета пред тях.

Когато тапетът преминава през външен или вътрешен ръб е небходимо да се среже долната част на дължината до местото на залепване, а когато се налага и горната.

Срязване на ръба на тапета

Когато се налага да се залепва тапет около радиатори, тапета се залепва до радиатора на разстояние около 2-3 см. Долната част от дължината се пуска над радиатора. Тапетът се отрязва така, че да влезе зад радиатора възможно най-много. След това се приглажда с чист валяк за латекс за да се залепи добре.

Спускане на тапета върху радиатора Изрязване на тапета Приглаждане на тапета

За да се залепи тапетът под панела на ключа за осветление, първо се изключва захранването и след това се сваля панела на ключа. Маркират се четирите края на ключа. Правят се два диагонални среза от ъгъл до ъгъл. Ъглите се подгъват навън и се изрязват в прегънатите части. След залепването се монтира панела на ключа, а захранването остава изключено до изсъхването на тапета.

Срязване на тапета около ключа