Самонивелиращи се замазки

Самонивелиращите се замазки могат да се използват успешно при изравняване на основно покритие с нормална денивелация. Предимствата им се изразяват в тяхното бързо полагане и устойчивост на нормално механично въздействие. За да се постигнат добри резултати основата върху която ще се полага замазката трябва да е добре подготвена. Влажността на основата трябва да бъде в границите, които се изискват при полагане на замазката. Когато самонивелищата се замазка се положи върху основа с по-висока от допустимата влажност, излишната влага започва да излиза на повърхността. Този процес предизвиква овлажняване и последваща деформация, напукване и отлепяне на монтираното върху замазката покритие – под, ламинат, керамика и други. След като влажноста достигне допустимите стойности, повърхността върху която ще се полага самонивелиращата се замазка трябва да бъде изравнена, обезпрашена и накрая грундирана, като грунда се нанася с четка или валяк. Грундирането, което прониква дълбоко в основата създава условия за нейното заздравяване и доброто свързване със замазката. Освен това, грундът изравнява и свежда до мининмум попиването на самонивелиращата се замазка и фиксира наличната прах. След като изсъхне, грундът се нанася още веднъж в слой, който е напречен на първоначалното нанасяне на грунда. След окончателното изсъхване на втория грундиращ слой може да се започне полагането на самонивелиращата се замазка. Сместта за самонивелиращата се замазка се разбърква в голям съд с вода в съответствие с указанията на опаковката. Разбърква се с бавни обороти до получаването на еднороден разтвор за да не се образуват мехурчета при разливането и. Разбъркването се осъществява със специална бъркалка, която е закрепена за електрически миксер. След това разтворът се оставя да узрее до 3 минути и се разбърква отново.

Самонивелиращи се замазки

Нанасянето на готовият разтвор на самонивелиращата се замазка трябва да се осъществи за 20 минути. Това време не трябва да се превишава защото разтворът започва да се втвърдява и самонивелирането става невъзможно. Сместта се разлива равномерно на пода с дебелина от 1 до 10 милиметра.

Самонивелиращи се замазки

За разнасянето на самонивелиращата се замазка се използва специална изглаждаща или назъбена шпакла за получаването на идеално гладка повърхност. Това се извършва последователно в съседни сектора на цялата помещение.

Самонивелиращи се замазки

След като самонивелиращата се замазка е разнесена с помощта на специалната четка и назъбената шпакла се използва ролкова иглена четка за окончателното нивелиране на замазката в цялото помещение.

Самонивелиращи се замазки

По време на работа върху прясната замазка се стъпва със специални подложки с пирони за обувките.

Самонивелиращи се замазки

Втвърдяването на самонивелиращата се замазка зависи от влажността и температурата на околната среда. За правилното втвърдяване и избягването на нежелани последствия от бързо съхнене обработваната повърхност не трябва да е изложена на преки слънчеви лъчи и изкуствено или естествено движение на въздуха, което означава да не се използват вентилатори или течение. Препоръчителната температура на въздуха е от 18 до 25 градуса по Целзий, а влажността трябва да бъде под 75%. Температурата на основата не трябва да бъде по-ниска от 15 градуса по Целзий, а циментовата замазка трябва да е положена най-малко преди 1 месец.

По замазката може спокойно да се стъпва три часа след нанасянето и, а по-сериозно натоварване може да се приложи едва след 24 до 48 часа, в зависимост от дебелината на замазката. След този период подът е идеално нивелиран и готов за полагането на съответното подово покритие.