Подготовка на стените за боядисване

Преди да започнете предварителната подготовка на стените за боядисване е необходимо да защитите мебелите и пода от евентуално разливане или пръскане на боята и други инциденти. Най-добре е мебелите да се изнесат от стаята, когато това е възможно.

Защита на мебелите преди боядисване на стени

Самите Вие ще трябва да носите защитни очила и работни дрехи за да се предпазите от опръскване с боя.

Предпазни очила при боядисване

След това стените, които ще се боядисват се почистват от прах и други замърсявания, като се използва прахосмукачка или влажен парцал. Когато ще се боядисват стените на баня или кухня, то те трябва да се измият със съответния почистващ разтвор (може да се използва разтвор на перилен препарат, примерно 20 мл на 4 литра вода). Боята по стените, която се лющи и е напукана трябва да се остъже със шпакла.

Отстраняване на напукана и олющена боя

Подбити места и балончета по стените трябва да се загладят със шкурка, която е прикрепена към дървено блокче или електрическа шлайф машина.

Заглаждане със шкурка на дървено блокче Заглаждане със шкурка на шлайф машина

За да се подготвите за боядисването на стените е необходимо да имате под ръка грунд, отвертка за капаците на кутиите с боя, пръчка за разбъркване на боята, валяци, четки. Четките са съответно за латекс и блажна боя.

Необходими материали и инструменти при подготовка за боядисване на стените

Освен това, трябва да си приготвите легенчета за боята, ръкавици, парцали за обиране на излишна боя и зацапвания, удължител за валяка. Трябва да се използва грунд с високо качество за да се покрият всякакви повреди на повърхността на стените. Препоръчва се използването на качествен водо-разтворим грунд, който да се нанася върху нови сухи стени. При стени с упорити петна или са с някакво покритие се препоръчва използването на маслено-разтворим грунд.

Необходими материали и инструменти при боядисване на стените

Преди да започнете боядисването е необходимо да обвиете с хартия и хартиени лепенки аплици, декорации и други атрибути, които няма да се боядисват.

Боядисването на стените започнете в ъглите близо до тавана, като отсичате чрез ъглова четка.

Ъглова четка за боядисване на ъглите на стените

Около местата, които трябва да се избегнат, както и тези, които не могат да се достигнат с голямата четка нанесете боята с малка четка. Боята с валякът е добре да се нанася с формата на латинското "W".

Нанасяне на боята с валяка при боядисване на стените

Започнете от ъгъла с три застъпени "W" като след това ги запълните без да повдигате валяка. Този начин на боядисване с валяк помага за скриване на съединителните линии и местата, в които валяка е повдиган и поставян отново върху стената.

Най-добрият начин за избор на цвят на боята е да се направи проба. Никога няма да можете да направите добър избор по цветовата палитра, която се показва в магазина. Те не винаги показват действителният цвят на боята. Единственият начин е да се нанесе малко количество от няколко цветови нюанса на боята върху стената и да се изчака да изсъхне за да се види как изглежда на светлината в пространството на помещението.