Данните за посещеният в сайта съгласно Google Analytics за 2020 година до месец април, включително.