Данните за посещеният в сайта съгласно Google Analytics за 2018 година до месец август, включително, са дадени в Табилца 2.

Таблица 2
Месец
2018
Посетители
общо за месеца
Посетители
средно на ден
Нови
посетители %
януари480815582
февруари462416580
март574018581
април632821080
май794225680
юни781926079
юли801925979
август704022778
септември712823877
октомври770524877
ноември657821924
декември556217977